Hjälptelefon

hjalptelefon

Varmt välkommen till Hjälptelefon,

Vi finns till för dig som av en eller annan anledning har hamnat i ekonomiska svårigheter och på grund av detta behöver någon att prata med. Du som tar kontakt ringer helt gratis till vårt 020-nummer och givetvis kan du vara helt anonym om du önskar. Såhär långt har vi hjälpt tusentals svenskar att komma ur ekonomiska problem med relativt små medel. Många gånger är det bara ett samtal och en knuff i rätt riktning som behövs, medan vi i andra fall behöver titta på mer djupgående lösningar. Läs om hur vi arbetar här.

Varför kontakta oss?

Vi upplever att klimatet i Sverige har hårdnat för personer som har hamnat i en skuldfälla och mot bakgrund av det har svårt att fullfölja sina betalningsförpliktelser. Många som hamnar i en sådan situation känner att de bli illa behandlade och att de möts av en attityd där det anses att de får skylla sig själva. Vi vet att detta normalt sett inte är fallet. Det finns otaliga situationer som kan leda till att man hamnar i en svår ekonomisk sits och den sitsen känns lika svår för alla som hamnar där, oavsett hur man har hamnat där.

Att få prata med någon utomstående är därför ofta ett steg på vägen för att komma ur den onda spiralen. Vår långa erfarenhet gör att vi på ett objektivt sätt lätt kan peka ut de största bovarna i varje enskild individs fall. Ofta är det en vana som behöver brytas eller ett annat bemötande av problemen som måste till för att man ska lyckas ta det där första, otroligt viktiga steget mot en bättre privatekonomi. Tillsammans med dig kommer vi fram till den bästa möjliga lösningen och vi försöker hitta den minst smärtfria vägen till en bättre situation.

Vilka är vi?

Niklas – Har jobbat länge med skuldsaneringsfrågor i Norge, det som på norska kallas för refinansiering. Niklas vet vilka som är de bästa låneprodukterna om man behöver samla flera småskulder under ett och samma paraply.

Hannes – Har läst psykologi vid Stockholms Universitet och är expert på vilka psykologiska faktorer som ligger bakom köphets, impulshandlingar och privatekonomiska svårigheter. Tillsammans med Niklas utbildar Hannes våra duktiga telefonister.

Malin, Anja, Erik, Johan och Frida – De viktigaste personerna av alla, de som är vårt ansikte utåt här på Hjälptelefon. Det är någon av dessa vänliga personer som du får prata med om du ringer in till oss och de kommer göra sitt yttersta för att få dig och din ekonomi på fötter igen.

Avslutningsvis

Om du är i en ekonomisk knipa som du är osäker på hur du ska ta dig ur, tveka inte att kontakta oss. Vi har hjälpt många i samma situation som dig, och vi kommer hjälpa många fler. Vi vet att det kan vara svårt att lyfta luren och höra av sig till oss, men när det är gjort har du gjort det allra svåraste, sedan ska allt förhoppningsvis bara bli lättare. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till Topp Finans som har gjort arbetet med Hjälptelefon möjligt, utan er hade vi inte kunnat hjälpa!